Các mẫu biểu về ĐMTMN
1. Mẫu đề nghị bán điện.
Chi tiết...
Phụ lục giải tỏa công xuất ĐMTMN (cập nhật hàng tháng)
1. Danh sách hệ thống ĐMTMN. 2. Danh sách các TBA/đường dây còn khả năng đấu nối.
Chi tiết...
Các văn bản huớng dẫn thủ tục đấu nối ĐMTMN
1. Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối ĐMTMN.  2. Thông tư 18 của Bộ Công thương về ĐMTMN. 3. QĐ 13 của Thủ tướng Chính phủ về NLMT. 4. Lưu đồ thực hiện đấu nối ĐMTMN. 5. Hướng dẫn thực hiện đối với NLMT của EVN. 6. Hướng dẫn thực hiện và thanh toán đối với ĐMTMN của EVN.
Chi tiết...
 
Đầu trang