Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Tư 22/11/2017
Châu đốc07h30 - 16h30Đường Búng Bình Thiên - TL 957 từ Quốc Thái đến ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội+Bên kia cầu C3 Khánh Bình, huyện An Phú.Sửa chữa điện
Châu phú13h00 - 17h00Ấp Dầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú.Sửa chữa điện
Châu Thành AG07h30 - 17h00Xã An Hòa huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Tri TônXã Châu Lăng, Lương Phi, Ba Chúc, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Lê Trì, Vĩnh PhướcSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 23/11/2017
Châu đốc07h00 - 17h00Một phần xã Đa Phước (khu vực ấp Hà Bao, Cồn Tiên đến TDC Phước Quảng) - Huyện An PhúSửa chữa điện
Một phần xã Đa Phước (TL957-TDC Phước Quảng) - Huyện An Phú.Sửa chữa điện
Châu Thành AG07h30 - 17h00Một phần xã Vĩnh Lợi ( khu vực từ UB xã Vĩnh Lợi đến Cầu Tân Thành 2 ) huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Chợ mới09h00 - 15h00xã Mỹ Hiệp, một phần xã Tấn MỹSửa chữa điện
Tân châu08h00 - 17h00Một phần xã Vĩnh Hòa, xã Tân Thạnh - Thị xã Tân Châu.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 24/11/2017
Châu đốc07h30 - 17h00Tuyến dân cư Đông Kinh 7 - Huỳnh Văn Thu (bao gồm các trạm bơm điện dọc theo TDC), xã Vĩnh Châu, tp Châu Đốc.Sửa chữa điện
Châu Thành AG08h30 - 11h00Một phần xã Bình Hòa, An Hòa ( khu vực Rạch Bình Hòa đến phú An ) huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Chợ mới08h00 - 17h00Xã Mỹ Hội Đông, Kiến An, Kiến Thành, một phần xã Nhơn MỹSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 26/11/2017
Tân châu08h00 - 17h00- Một phần xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Thị xã Tân Châu. - Một phần xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - Huyện An Phú.Sửa chữa điện
- Một phần xã Phú Lộc, Vĩnh Xương - Thị xã Tân Châu. - Một phần xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu - Huyện An Phú. Sửa chữa điện
Tri Tôn05h00 - 17h00Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Toàn huyện Tri TônSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất