Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Sáu 20/04/2018
Tịnh biên07h30 - 17h00Xã Vĩnh Trung, Xã Núi Voi, TT Chi Lăng, Xã Tân Lợi, An Hảo - Huyện Tịnh Biên Toàn bộ Ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Tịnh Biên Một phần Xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên Một phần Ấp Xoài Chết, Xã An Cư, Tịnh Biên Một phần Ấp Tân An, Xã Tân Lập, Tịnh Biên Toàn bộ Thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên Toàn bộ Xã Tân Lợi, Tịnh Biên Một phần Xã An Hảo, Tịnh Biên Một phần Ấp Văn Trà, Xã Văn Giáo, Tịnh Biên Một phần Ấp Đây Cà Hôm, Xã Văn Giáo, Tịnh Biên Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 22/04/2018
TP Long xuyên07h30 - 13h30Phường Mỹ Long, Phường Đông Xuyên, Phường Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, TP Long Xuyên.Sửa chữa điện
Phường Mỹ Long, một phần Phường Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Phước.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 24/04/2018
Châu Thành AG07h30 - 16h00Một phần Xã Vĩnh Bình ( khu vực khu dân cư Tào Lê+trạm bơm tào lê)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 26/04/2018
Châu Thành AG07h30 - 16h00Một phần Xã Vĩnh Hanh( khu vực Xóm Người Chăm)-Huyện châu ThànhSửa chữa điện
Chợ mới08h00 - 17h00Xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Xã Mỹ An, Hội An, một phần Xã Hòa An (từ cầu Cái Bần đến cầu Cái Nai), đường lộ Vòng Cung- TT Mỹ Luông- Huyện Chợ Mới.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Phú tânxã Phú BìnhSửa chữa điện
Tân châu07h00 - 17h00Một phần xã Long An, Châu Phong - TX Tân Châu.Sửa chữa điện
07h30 - 12h00Một phần xã Phú Vĩnh, Lê Chánh - TX Tân Châu. Sửa chữa điện
TP Long xuyên08h00 - 12h00Một phần phường Bình Khánh, Bình Đức ( từ công ty Cơ Khí AGđến cầu Xếp Bà Lý phì bên phải, NM nước Bình Đức ) TP Long XuyênSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 27/04/2018
Châu Thành AG07h30 - 16h00Một phần xã Cần Đăng ( khu vực từ cầu 4 Tổng đến Cầu 3 Xã)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Một phần xã Vĩnh Thành ( khu vực Chùa Miên, khu dân cư 6 Miên)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
TP Long xuyên08h00 - 11h00Một phần phường Bình Khánh ( đường Nguyễn Trường Tộ, Đề Thám, khu vực lẩu trâu Kiều ThuSửa chữa điện
08h00 - 12h00Một phần phường Mỹ Hòa ( khu vực từ chợ cũ Mương Điểm đến cầu Mương Khai nhỏSửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất