Danh sách khách hàng trúng thưởng
Chi tiết...
Thư cám ơn
Chi tiết...
Công ty Điện lực An Giang triển khai các hoạt động trong tháng Tri ân khách hàng
        1. Thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” theo Kế hoạch số 8238/KH-EVN SPC ngày 10/10/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Công ty Điện lực An Giang đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 20/10/2016 đến ngày 20/11/2016 nhằm tri ân đến các khách hàng đã và đang sử dụng điện của Công ty Điện lực An Giang, với thông điệp “Thân thiện – tin cậy – hiệu quả” rất nhiều hoạt động đã diễn ra trong chương trình “Tri ân khách hàng”
Chi tiết...
 
Đầu trang