Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Cách tính hóa đơn tiền Điện

VÍ DỤ MINH HỌA

Về cách tính hóa đơn tiền điện 

----------o0o----------

Khách hàng Nguyễn Văn A sử dụng điện mục đích sinh hoạt có sản lượng điện năng tiêu thụ (ĐNTT) trong kỳ tháng 7/2015 là 410kWh, kỳ ghi điện từ ngày 16/6/2015 đến ngày 15/7/2015 (30 ngày).

Tiền điện khách hàng Nguyễn Văn A trong kỳ tháng 7/2015 được tính như sau:

Stt

Bậc giá áp dụng

Sản lượng ĐNTT (kWh)

Giá bán lẻ điện (đồng/kWh)

Thành tiền (đồng)

I.                       Số tiền trước thuế

1

Bậc 1: cho kWh từ 0 - 50

50

1.484

74.200

2

Bậc 2: cho kWh từ 51 - 100

50

1.533

76.650

3

Bậc 3: cho kWh từ 101 - 200

100

1.786

178.600

4

Bậc 4: cho kWh từ 201 - 300

100

2.242

224.200

5

Bậc 5: cho kWh từ 301 - 400

100

2.503

250.300

6

Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên

10

2.587

25.870

Cộng

410

 

829.820

II.                    Tiền thuế GTGT (thuế suất 10%)

82.982

III.                  Tổng cộng tiền (III = I +II)

912.802

Vậy số tiền điện khách hàng Nguyễn Văn A phải trả cho ngành điện trong kỳ tháng 7/2015 là 912.802 đồng (Chín trăm mười hai nghìn tám trăm lẻ hai đồng).

 

In      Trở về
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN (07:35 - 24/09/2014)

Đầu trang