Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

Văn hóa doanh nghiệp – Nền tảng của gia đình EVN.

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua Lãnh đạo và Ban cấp hành công đoàn Điện lực Tân Châu đã triển khai và thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, góp phần vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Trước yêu cầu mới của việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh theo Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trên là cơ sở quan trọng để Chi bộ Điện lực Tân Châu đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh, bồi đắp thêm phẩm chất tốt đẹp của người công nhân ngành điện trong tình hình mới.

VHDN PCAG

              (Ảnh: Điện lực Tân Châu được công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hoá)

Năm 2006 Điện lực Tân Châu được xét là “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá” do Liên Đoàn Lao Động thị xã Tân Châu công nhận và từ đó đến nay không ngừng phấn đấu để giử vững danh hiệu. Trong những năm qua ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn, cũng như trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Công ty Điện lực An Giang giao, Chi bộ Đảng và Ban lãnh đạo Điện lực Tân Châu đã đề ra các chủ trương, chính sách về xây dựng văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự trường tồn của đơn vị được thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, góp phần làm cho mỗi cá nhân và các Phòng, Đội luôn thắm đượm tình đồng chí, đồng đội, gắn kết chặt chẽ giữa cá nhân với tập thể, góp phần bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trách nhiệm, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp… Bên cạnh đó Điện lực đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm có xây dựng, tổ chức thực hiện tốt Nội qui, Quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết theo tiêu chí “Gia đình EVN trên thuận, dưới hòa” và có tinh thần học hỏi, giúp đở lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, người đi trước có kinh nghiệm sẵn sàng hướng dẫn và chia sẽ kinh nghiệm cho người đi sau như: tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ viết tin bài cho bản tin EVN SPC.

Trong những năm qua, Chi bộ cùng với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên đã không ngừng giáo dục về môi trường văn hóa trong doanh nghiệp cho tất cả cán bộ, đảng viên toàn đơn vị và đã đạt được những kết quả quan trọng; tư duy, nhận thức về văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên; môi trường văn hóa (MTVH) được quan tâm xây dựng, tạo ra đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, phong phú, lành mạnh. Mỗi Phòng, Đội thực sự là cái nôi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa, nhân cách người cán bộ, công nhân ngành điện, để tự hào về Truyền thống Điện lực Việt Nam –  61 năm Thắp sáng Niềm tin để tiếp tục làm việc, cống hiến hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; thực hiện tốt phong trào “an toàn lao động ý thức và hành động” do Công ty và Tổng công ty phát động cũng là một hoạt động văn hóa sôi nổi, phát triển rộng khắp, là điều kiện, môi trường hướng cho mọi CB.CBV vươn tới cái đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định, rèn luyện kỷ luật, ứng xử văn minh. Ngoài ra Điện lực còn tập trung xây dựng cơ quan theo mô hình “Xanh, sạch, đẹp” do ngành và địa phương phát động; nơi làm việc, sinh hoạt luôn luôn sạch sẽ. Nét đẹp văn hóa còn được thể hiện và tỏa sáng qua các phong trào có ý nghĩa như: Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng; hổ trợ quà tết cho người nghèo, chung sức xây dựng xã nông thôn mới Long An; xây dựng nhà mái ấm công đoàn, tham gia tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng…

Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đề ra, việc xây dựng MTVH trong doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế. Nhận thức về xây dựng MTVH của một số CB.CNV chưa đầy đủ, một số người vẫn còn biểu hiện hình thức, có những lời nói thiếu tôn trọng đồng nghiệp, khách hàng. Điều này chưa đáp ứng chủ trương “xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp”, cũng như chưa thật sự thực hiện theo phương  châm “khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”. Vì văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc được xây dựng trên những giá trị và mục tiêu chung của doanh nghiệp, là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, là chìa khóa vàng đi tới thành công.

Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng MTVH tốt đẹp, lành mạnh trong doanh nghiệp” đã góp phần to lớn vào sự thành công của Ðiện lực Tân Châu, mà cụ thể là xem khách hàng là đối tượng được phục vụ phải được đặt lên hàng đầu; xây dựng cơ quan văn hóa gắn liền xây dựng đội ngũ CB.CNV tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ được giao, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân; phát huy quy chế dân chủ cơ sở: công bằng, dân chủ trong giải quyết các lợi ích của người dân, lợi ích của tập thể, cá nhân trong khuôn khổ pháp luật và phải xem việc cải cách thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên, lâu dài. Trong yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày một cao như hiện nay, các giải pháp để xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh nhất thiết phải gắn chặt với các nội dung cải cách hành chính tại đơn vị. Nếu được tất cả các đơn vị triển khai một cách hiệu quả, đúng với nội dung, thực hiện đồng bộ và duy trì thường xuyên, chắc chắn ngành điện của chúng ta sẽ không ngừng phát triển và mang lại hiệu quả ngày một cao./.

 Lâm Hùng Vũ - Điện lực Tân Châu

In      Trở về
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Văn hóa doanh nghiệp PC An Giang (07:15 - 05/11/2015)
   Thực thi VHDN tại Điện lực Tịnh Biên (02:47 - 09/09/2015)
   Nét đẹp trong thực hiện VHDN tại ĐL.Long Xuyên (02:26 - 05/08/2015)
   Lịch ghi & thu tiền Điện (02:23 - 17/07/2015)
   Cách tính hóa đơn tiền Điện (01:04 - 17/07/2015)
   PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN (07:35 - 24/09/2014)

Đầu trang