Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

THƠ: Văn hóa doanh nghiệp - Giá trị và niềm tin

Sáng nay, sếp bước vào phòng

Giao cho mỗi đứa viết bài, làm thơ

Hạn nộp, là cuối tuần sau

Ai mà không viết, thì trừ điểm nghe !

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau

Làm sao phải viết, không thôi điểm trừ

Chủ đề bài viết là chi ?

Mà sao nghe đến, mọi người mừng vui

Mỗi người đều có ý riêng

Đưa ra thảo luận, để cùng tham gia

Văn hóa doanh nghiệp phải chăng:

Là việc tuân thủ chấp hành nội quy

Đó là giá trị, niềm tin!

Tạo nên sức mạnh của toàn Công ty

Là việc ý thức mỗi người

Làm sao gom sức: “Công ty vững bền”

Mỗi người, công việc khác nhau

Nhưng khi gộp lại, sẽ thành việc chung

Công việc ai cũng gắng thành

Góp phần thắng lợi theo từng chỉ tiêu

Mỗi người, trình độ khác nhau

Nhưng cùng chí hướng, lại cùng Công ty

Thành quả, lợi ích gắng ghi

Quyết tâm phấn đấu: “Công ty vững bền”

Văn hóa ! Nét đặc thù riêng

Của mỗi doanh nghiệp tự xây dựng thành

Vậy thì, ta hãy cùng nhau

Xây dựng văn hóa ngày càng đẹp hơn !

Vì sự phát triển ngày mai

Chúng ta đoàn kết ngay từ hôm nay

Văn hóa doanh nghiệp là đây!

Mỗi người hết sức, hết mình vững tin

Cùng nhau chung sức, chung lòng

Vượt qua thử thách, quyết giành chiến công

Ai ơi! Xin nhớ đôi điều

Làm việc hết sức, thi đua hết mình

Công ty phát triển vững bền

Mỗi người đều có một phần góp công

Chúng ta sẽ mãi tự hào !

Mỗi khi nhắc đến cơ quan mình làm

Công ty Điện lực An Giang

Tập thể đoàn kết, một lòng quyết tâm

Vượt qua trở ngại, khó khăn

Cùng nhau tiến bước, vững bền tương lai

Mai sau, dù ở nơi nào

Mỗi người vẫn nhớ, nơi ta đã làm

Văn hóa doanh nghiệp nơi này!

Đã ghi sâu đậm vào lòng chúng ta

Sếp ơi ! Bài đã  hoàn thành

Sớm hơn dự kiến hai ngày đó nghe!

Đó là bài viết về thơ

Văn hóa doanh nghiệp nơi ta đang làm.

In      Trở về Lâm Bảo Anh - Phòng TCNS
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Văn hóa doanh nghiệp - Tài sản vô hình (09:34 - 16/03/2017)
   Điện lực Long Xuyên xây dựng văn hóa phục vụ khách hàng (08:19 - 09/12/2016)
   Điện lực Tân Châu xây dựng văn hóa ứng xử với khách hàng. (09:44 - 08/12/2016)
   ĐL Tân Châu nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng (09:32 - 28/07/2016)
   ĐL Chợ Mới thăm và tặng quà gia đình thương bệnh binh nhân ngày 27/7 (09:11 - 28/07/2016)
   Văn hóa doanh nghiệp – Nền tảng của gia đình EVN. (08:24 - 07/12/2015)
   Văn hóa doanh nghiệp PC An Giang (07:15 - 05/11/2015)
   Thực thi VHDN tại Điện lực Tịnh Biên (02:47 - 09/09/2015)
   Nét đẹp trong thực hiện VHDN tại ĐL.Long Xuyên (02:26 - 05/08/2015)
   Lịch ghi & thu tiền Điện (02:23 - 17/07/2015)
   Cách tính hóa đơn tiền Điện (01:04 - 17/07/2015)
   PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN (07:35 - 24/09/2014)

Đầu trang