Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017

I.    TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 4/2017

1. Tình hình cung cấp điện

          Tình hình cấp điện

          PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

          Tình hình cung ứng điện tháng 4/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

          Điện nhận

          -    Sản lượng điện bình quân ngày đạt:   6.530.139  kWh/ngày.

          -     Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:      7.581.730  kWh/ngày.

          -     Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax = 349 MW

          -      Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin = 189 MW

  Điện thương phẩm

          Thực hiện tháng 4/2017 là 190.559MWh, bằng 109,18% so với cùng kỳ; luỹ kế 4 tháng là 672.505MWh, đạt 30,57% so với kế hoạch, bằng 101,33% so với cùng kỳ.

           Phát triển khách hàng

           Trong tháng 4 phát triển 279 khách hàng, luỹ kế 4 tháng năm 2017 là 1.832 khách hàng.  

           Đến 30/4/2017, tổng số khách hàng toàn Công ty đạt 181.066 khách hàng, trong đó: 161.089 khách hàng sinh hoạt và 19.977 khách hàng ngoài sinh hoạt.

          Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 4/2017 là 3.893.070 kWh, luỹ kế 4 tháng 2017 là  16.178.161 kWh (bằng 2,41% điện thương phẩm 4 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐT

          Công tác đưa điện về nông thôn

          Đến 30/4/2017 tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh An Giang là 532.782/542.933 hộ, đạt tỷ lệ 98,13%. Trong đó, số hộ dân ở nông thôn có điện lưới quốc gia là 372.115/381.419 hộ, đạt tỷ lệ 97,55%.

          Số huyện thị có điện lưới quốc gia 11/11 (100%). Số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia 156/156, tỷ lệ 100%.

         Tỷ lệ Tổn thất điện năng

         Thực hiện tháng 4/2017 là 1,92%, thấp hơn cùng kỳ 2,29%, luỹ kế 4 tháng là 4,69%, thấp hơn cùng kỳ 0,07%, cao hơn kế hoạch 0,88% (KH giao 3,81%), cao hơn KH phấn đấu 0,9% (KH giao 3,79%).

2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

         Tình hình thực hiện ĐTXD

         SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2017 là 93.927 triệu đồng (45 công trình).

         Tình hình thực hiện: Giá trị vốn thực hiện đến nay là 12.109 triệu đồng.

          - Lưới điện (31CT):

        + Các công trình chuyển tiếp (14CT): 10 CT thẩm tra quyết toán; 02 CT đang giải quyết vướng mặt bằng, 02 CT đang triển khai GPMB.

         + Các công trình mới khởi công (05 CT): 01 CT đang thi công, 02 CT đã chọn xong nhà thầu,  01 CT đang tổ chức LCNT, 01 CT đang GPMB.

         + Các công trình chuẩn bị đầu tư (12CT): 01 CT đã chọn xong nhà thầu, 11CT đang triển khai các thủ tục thiết kế, thẩm định, phê duyệt  BCKTKT.

           -  Viễn thông (03CT): 01 CT đang thẩm tra quyết toán, 01đang thực hiện, 01 CT chuẩn bị đầu tư.

           -  Kiến trúc (08CT):

          + Các công trình chuyển tiếp (07CT): 01 CT thẩm tra quyết toán; 06 CT đang thực hiện.

          + Công trình chuẩn bị đầu tư (01CT): 01 CT đang thiết kế.

          Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

           SPC giao kế hoạch SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (42 công trình)

         Tình hình thực hiện: đã triển khai thi công 38/42 công trình. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 11.096 triệu đồng (đạt 33,5% kế hoạch).

          -  Lưới và trạm (37 CT, giá trị KH 31.224 triệu đồng): đã triển khai thi công 34/37 CT, 02 CT đang phát lệnh khởi công, 01 CT không thực hiện.

          -  Kiến trúc (01 CT, giá trị KH 1.290 triệu đồng): không thực hiện (chuyển qua năm 2018 thực hiện đồng bộ với phần xây dựng mới).

            - Công xa (04 CT, giá trị KH 600 triệu đồng): 04/04 CT hoàn thành.

          Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

          Phát động phong trào thi đua 2017.

          Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề VHDN quý II/2017: “Tích cực hăng say lao động, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm.”

          Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

                     II CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2017

          Công tác cung cấp điện

          Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

          Công tác kế hoạch

          Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

          Công tác kinh doanh

          - Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

         - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

          Công tác QLKT, QLVH, KTAT

          - Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện mùa khô năm 2017. Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

          - Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2017.

          - Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

          - Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

          Công tác ĐTXD&SCL

          - Đang triển khai thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2017.

 THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 076.2210205  Fax: 0763.857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)
   Thông cáo báo chí chiến dịch "Giờ Trái đất" (07:04 - 27/02/2013)
   Thông cáo báo chí tình hình cung ứng điện Tết Quý Tỵ 2013 của EVN (09:30 - 12/02/2013)

Đầu trang