Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp
 

ĐIỆN LỰC TÂN CHÂU XÂY DỰNG VHDN BẮT ĐẦU TỪ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CBCNV VỚI NHAU.

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được chia thành hai phần giá trị: Phần thứ nhất là các giá trị tồn tại hiện hữu một cách tự phát từ trước, phần thứ hai là các giá trị mới tốt đẹp mà các lãnh đạo mong muốn đưa vào doanh nghiệp. Xây dựng VHDN là cần triển khai thực hiện các giá trị mới đồng thời phải cải thiện cho được các giá trị tồn tại không phù hợp với hệ giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp mong  muốn đạt được. Việc cải tạo các giá trị cũ là vô cùng khó khăn bởi tất các hành vi đã trở thành thói quen của nhiều người, trong có thói quen về ứng xử là dễ lan truyền và khó sữa chữa nhất, như các nhà văn hóa thế giới nói “Thói quen trước đây nó là một mạng nhện, nhưng khi đã trở thành thói quen thì nó như những sợi dây thép”.

Hành vi ứng xử trong nội bộ của CBCNV với nhau có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xây dựng văn hóa và hình ảnh của đơn vị, khách hàng không chỉ đánh giá văn hóa của một đơn vị qua tiếp xúc bên ngoài như phòng giao dịch hay nơi nhận sữa điện mà họ có thể cảm nhận VHDN qua sự ứng xử của CBCNV với nhau. Lãnh đạo đơn vị gắt gõng, quát tháo, nặng lời khi cấp dưới có sai sót, cứ như vậy dần xuống các cấp dưới nữa, và mọi người gắt gõng, quát tháo lẫn nhau (do thói quen) thì khách hàng sẽ đánh giá đơn vị chúng ta không có văn hóa cho dù ta có ứng xử tế nhị, lịch thiệp với họ. Để sữa được điều nầy người đứng đầu đơn vị phải đi đầu, phải gương mẫu trong ứng xử để mọi người noi theo. Bác Hồ là người lãnh đạo cao nhất của đất nước nhưng chưa bao giờ gắt gõng, nặng lời với cấp dưới, câu chuyện “bản lĩnh văn hóa” trong ứng xử sau đây là một điển hình:“ Ông Vũ Kỳ là người gần gủi và sống với Bác Hồ lâu nhất trong 8 người thư ký của Bác. Một hôm ông Vũ Kỳ hỏi Bác: Cháu sống với Bác mấy chục năm nay sao mãi cháu chưa học được Bác về cách ứng xử vô cùng tinh tế và văn hóa của Bác, cháu đôi khi có gắt gõng các đồng chí Cảnh vệ dưới quyền khi các đồng chí ấy có sai sót, chứ cháu chưa bao giờ thấy Bác gắt gõng hay nặng lời với ai, thậm chí với cháu khi có sai sót. Bác trả lời: Chú sống với Bác bao nhiêu lâu thì Bác cũng sống với chú bấy nhiêu lâu nhưng Bác có thấy chú gắt gõng với Bác bao giờ đâu? Bác nói thêm: Chú hãy tự xem lại mình đi, xem lại 3 điều này nhé:

1.                      Chú có tôn trọng anh, em không?

2.                      Chú có tin cậy anh, em không?

3.                      Chú có tình thương thật sự với anh, em không?

Nếu chú có đủ 3 điều đó việc gì phải gắt gõng, nặng lời với nhau, làm đau đơn trái tim nhau vì ai cũng có sự tự trọng, ai cũng có nhân cách. Ông Vũ Kỳ giật mình nghỉ lại và thu hoạch được 1 điều: Thì ra ứng xử với nhau là một câu chuyện Văn hóa, không bao giờ ta gắt cấp trên, không bao giờ ta nặng lời với thủ trưởng mà chỉ gắt gõng, nặng lời với cấp dưới thôi. Có những điều ta biết là chưa đúng, chưa văn hóa nhưng thực hiện sữa chữa là rất khó khăn, cho nên là người đứng đầu đơn vị thì ta phải có bản lĩnh để thực hiện cho bằng được để mọi người noi theo. Đó là bản lĩnh văn hóa mà Bác Hồ là là tấm gương”.

Trở lại với doanh nghiệp, là một người lãnh đạo thì mục tiêu phải được đặt ở vị trí trung tâm, các mong muốn được thể hiện rõ ràng, phải có niềm tin với mọi người và được mọi người tin tưởng. Một người lãnh đạo khiêm tốn, có văn hóa thì điều quan trọng là phải tránh được những cơn giận dữ bột phát và những lời nói nóng giận, thiếu bình tĩnh đồng thời cũng biết ghi nhận những gì đáng được ghi nhận từ mọi người vì nó sẽ tạo ra sự trung thành và lòng tin ở các nhân viên. Cho nên văn hóa doanh nghiệp được bắt đầu và kết thúc bởi những người lãnh đạo. Vì vậy, là người lãnh đạo, khi muốn thay đổi những gì vốn có, thì người lãnh đạo phải là người bắt đầu.

Điện lực Tân Châu xây dựng văn hóa trong ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới với cấp trên, giữa đồng nghiệp với nhau, với khách hàng đến nay đã đi vào nề nếp, tạo được hình ảnh tốt đẹp với khách hàng, đặc biệt thành công trong việc xây dựng được một “gia đình EVN trên thuận dưới hòa” tại đơn vị, tất cả là do những người đứng đầu đơn vị thường xuyên triển khai VHDN, những tấm gương ứng xử văn minh đồng thời quan tâm đặc biệt đến hành vi ứng xử của từng CBCNV và cùng với sự quyết tâm thực hiện của toàn thể CBCNV.
In      Trở về Nguyễn Phương Phi - Điện lực Tân Châu
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC CHỢ MỚI PHÁT HUY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP QUA VIỆC CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT DƯỚI CỜ HÀNG TUẦN (08:52 - 12/10/2017)
   THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ GÓP PHẦN THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (08:39 - 27/06/2017)
   Công ty Điện lực An Giang chúc mừng Báo An Giang nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) (09:39 - 22/06/2017)
   THƠ: Văn hóa doanh nghiệp - Giá trị và niềm tin (14:40 - 16/03/2017)
   Văn hóa doanh nghiệp - Tài sản vô hình (09:34 - 16/03/2017)
   Điện lực Long Xuyên xây dựng văn hóa phục vụ khách hàng (08:19 - 09/12/2016)
   Điện lực Tân Châu xây dựng văn hóa ứng xử với khách hàng. (09:44 - 08/12/2016)
   ĐL Tân Châu nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng (09:32 - 28/07/2016)
   ĐL Chợ Mới thăm và tặng quà gia đình thương bệnh binh nhân ngày 27/7 (09:11 - 28/07/2016)
   Văn hóa doanh nghiệp – Nền tảng của gia đình EVN. (08:24 - 07/12/2015)
   Văn hóa doanh nghiệp PC An Giang (07:15 - 05/11/2015)
   Thực thi VHDN tại Điện lực Tịnh Biên (02:47 - 09/09/2015)
   Nét đẹp trong thực hiện VHDN tại ĐL.Long Xuyên (02:26 - 05/08/2015)
   Lịch ghi & thu tiền Điện (02:23 - 17/07/2015)
   Cách tính hóa đơn tiền Điện (01:04 - 17/07/2015)

Đầu trang