Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 10/2017 và Kế hoạch tháng 11/2017

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 10/2017

1. Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 10/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:   5.746.660  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:      6.136.750  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng: Pmax = 333 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng ước đạt Pmin = 182 KW

Điện thương phẩm

Thực hiện tháng 10/2017 là 166.834MWh, bằng 103,35% so với cùng kỳ; luỹ kế 10 tháng là 1.737.430MWh, đạt 78,97% so với kế hoạch, bằng 102,62% so với cùng kỳ.

Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 10/2017 là 3.709.471 kWh, luỹ kế 10 tháng 2017 là  39.883.104 kWh (bằng 2,3% điện thương phẩm 10 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐTP).

2.Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

SPC giao kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2017 là 93.225 triệu đồng (49 công trình, 01 dự án mua sắm TSCĐ).

Tình hình thực hiện: Giá trị vốn thực hiện đến nay là 58.036 triệu đồng.

a)       Vốn phân bổ:

-       Lưới điện (26CT):

+ Các công trình chuyển tiếp (13CT): 09 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang GPMB, 02 CT đang thi công, 01 CT đã thực hiện xong.

+ Các công trình mới khởi công (08 CT): 02CT đã thực hiện xong; 02CT đang thi công, 04 CT triển khai năm 2018.

+ Các công trình chuẩn bị đầu tư (05CT): 02 CT đang GPMB; 01 CT triển khai năm 2018; 02 CT đã phê duyệt BCKTKT.

-   Kiến trúc (03CT):

+ Các công trình chuyển tiếp (02CT): 01 CT đang thi công; 01 CT đã thực hiện xong.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư (01CT): 01 CT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

b)       Vốn cấp thêm:

-       Lưới điện (12CT):

+ Các công trình mới khởi công (07CT): 02 CT đã thực hiện xong; 01 CT triển khai 2018; 03CT đang thi công; 01 CT đang mua sắm VTTB.

+ Các công trình tách hộ câu phụ (05 CT): 04CT đang mua sắm VTTB; 01 CT đang thi công.

+ Viễn thông (03CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang thi công; 01 CT đang chờ SPC cấp.

-   Kiến trúc (05CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang thi công; 03 CT đã thực hiện xong.

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

SPC giao kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (55 công trình)

Tình hình thực hiện: đã triển khai thi công 55/55 công trình, hoàn thành 51/55 công trình. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 31.160 triệu đồng (đạt 94,1% kế hoạch), giá trị hạch toán 27.479 triệu đồng (đạt 83% kế hoạch).

-       Lưới và trạm (50 công trình): đã thi công xong là 47/50 công trình. Còn lại 03 công trình đang thực hiện, dự kiến cuối tháng 11 hoàn thành.

-       SC máy biến áp phân phối: 01 công trình đang thực hiện, dự kiến cuối tháng 11 hoàn thành.

-       Công xa (04 công trình): 04/04 công trình hoàn thành.

Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề VHDN quý IV/2017: “Công ty Điện lực An Giang lấy văn hóa làm thước đo về tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc.”

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2017

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

Tiếp tục triển khai thi công để sớm hoàn thành các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2017 theo đúng tiến độ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 9/2017 và Kế hoạch tháng 10/2017 (08:22 - 12/10/2017)
   Tình hình SXKD tháng 8/2017 và Kế hoạch tháng 9/2017 (10:18 - 01/09/2017)
   Tình hình SXKD tháng 7/2017 và Kế hoạch tháng 8/2017 (13:50 - 01/08/2017)
   Tình hình SXKD tháng 6/2017 và Kế hoạch tháng 7/2017 (09:44 - 26/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 5/2017 và Kế hoạch tháng 6/2017 (07:35 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017 (07:16 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)

Đầu trang