Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 27/2018/TT-BCT ngày 31/10/2013
Thông tư 31/2018/TT-BCT
Chi tiết...
Luật điện lực
♦  Luật điện lực ♦  Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều luật điện lực
Chi tiết...
Luật đo lường
♦  Luật đo lường ♦  Nghị định 86_2012 hướng dẫn luật đo lường
Chi tiết...
Nghị định
♦  NĐ52-2013-CP-Nghị định về thương mại điện tử ♦  CP-NĐ86-19.10.12-Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật đo lường ♦  NĐ68CP2010-Quy định xử phạt VPPL trong lĩnh vực điện lực ♦  Thuế_2008_NĐ_CP_123 ♦  NĐ 106-2005-CP-Quy định bảo vệ an toàn hành lang LĐCA ♦  NĐ 105 Hướng dẫn thi hành luật điện lực ♦  Nghị định số 41-CP ngày 06-7-1995
Chi tiết...
Quy định
♦  BKHCN-QĐ17-Quy định dấu kiểm định và tem kiểm định ♦  QĐ 39-Quy định thủ tục ngừng cấp điện 2005 ♦  BCN-QĐ31-06.9..2006-Quy định kiểm tra hoạt động điện lực ♦  BCN-QĐ12-06.3.2007-Bổ sung quy định kiểm tra hoạt động điện lực ♦  QĐ 08-2007-BCN-Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại ♦  QĐ 3766-EVN SPC-Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng
Chi tiết...
Quyết định
♦  BCN-QĐ2358-29.8.2006-Giao nhiệm vụ xác nhận chưa đủ điều kiện cấp điện ♦  BKHCN-QĐ25-05.10.2007-Áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định công tơ TU_TI ♦  QĐ 1294-TTg-01.8.2011-DSCS sử dụng NL trọn điểm
Chi tiết...
Thông tư
♦  Thông tư liên tịch 06-BCT-BTC ♦  BCT-TT33-Quy định nghiên cứu phụ tải -5894 ♦  TT_07.2006-27.10.06-Hướng dẫn mua bán CSPK ♦  TT 27-2009-BCT Quy định đo đếm trong thị trường phát điện cạnh tranh ♦  Thông tư 32-2010-Quy định Hệ thống điện phân phối ♦  TT153-2010-TTBTC-Về hóa đơn bán hàng ♦  TT 13_2011_TT_BKHCN_Cấp thẻ KDV đo lường ♦  TT 14_2011_TT_BKHCN_Phê duyệt mẫu PTD ♦  TT 15_2011_TT_BKHCN_Chứng nhận chuẩn đo lường ♦  BCT-TT45-05.01.12-TT - Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh-92 ♦  BCT-160-2012-TTLT-BTC-BCT-Quy định QL thu tiền VPSDD ♦  BCT-TT19-18.6.14-Ban hành mẫu HĐMBĐSH ♦  BCT-TT19-18.6.14-Mẫu HĐMBĐSH ♦  Cục QLCT-97-02.714-Chấp thuận đăng ký hợp đồng theo mẫu ♦  BC-TTT15-2014-Quy định về mua, bán công suất phản kháng  
Chi tiết...
 
Đầu trang