Bộ Công thương báo cáo thông tin liên quan giá điện
Văn bản 3489/BCT-ĐTĐL
Chi tiết...
Thông tin giá Điện từ ngày 20/3/2019
Chi tiết...
Thông tư 05, Thông tư 16 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời
Chi tiết...
Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 27/2018/TT-BCT ngày 31/10/2013
Thông tư 31/2018/TT-BCT
Chi tiết...
Luật điện lực
♦  Luật điện lực ♦  Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều luật điện lực
Chi tiết...
Luật đo lường
♦  Luật đo lường ♦  Nghị định 86_2012 hướng dẫn luật đo lường
Chi tiết...
Nghị định
♦  NĐ52-2013-CP-Nghị định về thương mại điện tử ♦  CP-NĐ86-19.10.12-Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật đo lường ♦  NĐ68CP2010-Quy định xử phạt VPPL trong lĩnh vực điện lực ♦  Thuế_2008_NĐ_CP_123 ♦  NĐ 106-2005-CP-Quy định bảo vệ an toàn hành lang LĐCA ♦  NĐ 105 Hướng dẫn thi hành luật điện lực ♦  Nghị định số 41-CP ngày 06-7-1995
Chi tiết...
Quy định
♦  BKHCN-QĐ17-Quy định dấu kiểm định và tem kiểm định ♦  QĐ 39-Quy định thủ tục ngừng cấp điện 2005 ♦  BCN-QĐ31-06.9..2006-Quy định kiểm tra hoạt động điện lực ♦  BCN-QĐ12-06.3.2007-Bổ sung quy định kiểm tra hoạt động điện lực ♦  QĐ 08-2007-BCN-Quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại ♦  QĐ 3766-EVN SPC-Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng
Chi tiết...
Quyết định
♦  BCN-QĐ2358-29.8.2006-Giao nhiệm vụ xác nhận chưa đủ điều kiện cấp điện ♦  BKHCN-QĐ25-05.10.2007-Áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định công tơ TU_TI ♦  QĐ 1294-TTg-01.8.2011-DSCS sử dụng NL trọn điểm
Chi tiết...
Thông tư
♦  Thông tư liên tịch 06-BCT-BTC ♦  BCT-TT33-Quy định nghiên cứu phụ tải -5894 ♦  TT_07.2006-27.10.06-Hướng dẫn mua bán CSPK ♦  TT 27-2009-BCT Quy định đo đếm trong thị trường phát điện cạnh tranh ♦  Thông tư 32-2010-Quy định Hệ thống điện phân phối ♦  TT153-2010-TTBTC-Về hóa đơn bán hàng ♦  TT 13_2011_TT_BKHCN_Cấp thẻ KDV đo lường ♦  TT 14_2011_TT_BKHCN_Phê duyệt mẫu PTD ♦  TT 15_2011_TT_BKHCN_Chứng nhận chuẩn đo lường ♦  BCT-TT45-05.01.12-TT - Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh-92 ♦  BCT-160-2012-TTLT-BTC-BCT-Quy định QL thu tiền VPSDD ♦  BCT-TT19-18.6.14-Ban hành mẫu HĐMBĐSH ♦  BCT-TT19-18.6.14-Mẫu HĐMBĐSH ♦  Cục QLCT-97-02.714-Chấp thuận đăng ký hợp đồng theo mẫu ♦  BC-TTT15-2014-Quy định về mua, bán công suất phản kháng  
Chi tiết...
 
Đầu trang