Giá Điện năm 2015

 

Thực hiện Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2015.

Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng các mức giá bán điện như sau:

STT

ĐỐI TƯỢNG MỨC GIÁ

Mức giá (chưa thuế) đ/kwh

Giờ BT

Giờ TĐ

Giờ CĐ

1

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT :

1.1

Cấp điện áp từ 110kV trở lên

1.388

869

2.459

1.2

Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV

1.405

902

2.556

1.3

Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV

1.453

934

2.637

1.4

Cấp điện áp dưới 6kV

1.518

983

2.735

2

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP :

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

2.1.1

- Từ cấp điện áp 6kV trở lên

1.460

-

-

2.1.2

- Từ cấp điện áp dưới 6kV

1.557

-

-

2.2

Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp

2.2.1

- Từ cấp điện áp 6kV trở lên

1.606

-

-

2.2.2

- Từ cấp điện áp dưới 6kV

1.671

-

-

4

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT BẬC THANG :

4.1

+ Cho kWh từ 0 đến 50

1.484

-

-

4.2

+ Cho kWh từ 51 đến 100

1.533

-

-

4.3

+ Cho kWh từ 101 đến 200

1.786

-

-

4.4

+ Cho kWh từ 201 đến 300

2.242

-

-

4.5

+ Cho kWh từ 301 đến 400

2.503

-

-

4.6

+ Cho kWh từ 401 trở lên

2.587

-

-

5

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH :

5.1

- Từ cấp điện áp 22kV trở lên

2.125

1.185

3.699

5.2

- Từ cấp điện áp 6kV đến dưới 22kV

2.287

1.347

3.829

5.3

- Cấp điện áp dưới 6kV

2.320

1.412

3.991

 

Ghi chú: Quy định về giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày (hình thức 3 giá) :

 

1/- Giờ Bình thường : (Giờ BT)

 

a)- Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:

 

- Từ 04 giờ 00 đến 09 giờ 30; Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00; Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00.

 

b)- Ngày Chủ nhật : từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00.

 

2/- Giờ Cao điểm : (Giờ CĐ)

 

a)- Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy :

 

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30; Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00.

 

b)- Ngày Chủ nhật : không có giờ cao điểm.

 

3/- Giờ Thấp điểm : (Giờ TĐ)

 

Tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau.

           

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                              Võ Thành Duyên