Lịch ghi & thu tiền Điện


 -------o0o-------

Phiên ghi chỉ số (PGCS)

Ngày ghi chỉ số

Ngày thu tiền

I.Khách hàng ghi phiên:

20

6

7

19

7

8

18

8

9

17

9

10

16

10

11

15

11

12

14

12

13

13

13

14

12

14

15

11

15

16

10

16

17

9

17

18

8

18

19

7

19

20

6

20

21

5

21

22

4

22

23

3

23

24

2

24

25

1

25

26

II.Khách hàng phân kỳ:

1/2

10

11

2/2

25

26

1/3

5

6

2/3

15

16

3/3

25

26

 Lưu ý: Phiên ghi chỉ số (PGCS) của khách hàng được in ở vị trí phía dưới, bên phải của “Biên nhận thanh toán tiền điện” như hình minh họa.

 Mau bien nhan thanh toan tien dien

 

       Công ty Điện lực An Giang đề nghị Quý khách hàng theo dõi, tạo điều kiện cho nhân viên điện lực đến ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện đúng ngày như lịch thông báo. Khi cần liên hệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ các Điện lực huyện qua các số điện thoại được in trên Biên nhận thanh toán tiền điện./.