Hệ thống chỉ trả lời đến khách hàng sử dụng điện trên 21 Tỉnh/ Thành phía Nam (trừ Thành phố Hồ Chí Minh). Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách Hàng
 
Họ tên (*):  
Địa chỉ:
Điện thoại (*):  
Email:
Nội dung (*):