Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 19/06/2018
Châu phú08h00 - 13h00Xã Vĩnh Thạnh Trung (Vĩnh Thuận, Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi), Thạnh Mỹ Tây và một phần xã Mỹ Phú (ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung) - Huyện Châu PhúSửa chữa điện
Châu Thành AG07h30 - 17h00Một phần Xã Hòa Bình Thạnh, Xã Vĩnh Lợi ( khu vực từ Lò Gạch Nguyễn Thị Lợi đến Vĩnh Lợi)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 20/06/2018
Châu Thành AG07h00 - 17h00Một phần Xã Vĩnh Thành ( khu vực trại cưa 6 Dương đến UB Vĩnh Thành)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 21/06/2018
Châu Thành AG07h30 - 17h00Một phần Xã Vĩnh An ( khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu số 10)-Huyện Châu ThànhSửa chữa điện
Chợ mới08h00 - 18h00Xã Long Giang, xã Nhơn Mỹ ( cồn Nhôn Mỹ ), một phần xã Kiến Thành ( từ cầu Mương ấp sử đến chợ Cái Xoài )Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 24/06/2018
Châu Thành AG07h30 - 17h00Một phần Xã Bình Hòa ( khu vực Nhà Máy Thép Tiến Bộ, Cty Trường thắng, BTLT An Giang)-Huy6e5n châu thànhSửa chữa điện
Một phần khu công nghiệp Bình hòa( May Thái lan , lữ Đức Nhuận)Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất