Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn tiết kiệm điện
 

Các văn bản về thực hiện tiết kiệm điện và kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011

1. Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

2. Văn bản 298/EVN-KD-KTSX ngày 26/01/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011.

3. Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô 2011.

4. Văn bản 798/EVN SPC-KTSX ngày 29/01/2011 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011.

5. Văn bản 1381/BCT-ĐTĐL ngày 17/02/2011 của Bộ Công Thương về việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011.

6. Văn bản 572/UBND-KTN ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm và danh sách khách hàng được ưu tiên cung cấp điện năm 2011.

7. Văn bản 576/UBND-KTN ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

In      Trở về
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   Turbin gió không cánh quạt (02:05 - 27/10/2010)

Đầu trang