Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 11/2016

1. Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 11/2016 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

    Điện nhận.

-         Sản lượng điện bình quân ngày đạt:                      5.570.818  kWh/ngày.

-         Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                         5.924.270  kWh/ngày.

-         Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =            281 MW

-         Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =           170 MW

    Điện thương phẩm

Thực hiện tháng 11/2016 là 161.696 MWh, bằng 103,03%  so cùng kỳ; lũy kế 11 tháng là 1.854.717 MWh, đạt 91,59% so với kế hoạch, bằng 108,46% so với cùng kỳ.

    Giá bán điện bình quân

Thực hiện tháng 11/2016 là 1.498,81 đ/kWh, cao hơn cùng kỳ 0,25 đ; lũy kế 11 tháng năm 2016 là 1.502,59 đ/kWh, cao hơn 36,67 đ/kWh so cùng kỳ, cao hơn 14,59 đ/kWh so với kế hoạch giao (KH giao là 1.488đ/KWh).

    Phát triển khách hàng

Trong tháng 11 phát triển 461 khách hàng; lũy kế 11 tháng năm 2016 là 5.885 khách hàng.

Đến 30/11/2016, tổng số khách hàng toàn Công ty ước đạt 178.513 khách hàng, trong đó: 158.885 khách hàng dân sự và 19.628 khách hàng kinh tế.

   Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 11/2016 là 3.865.435 kWh, lũy kế 11 tháng 2016 là 44.951.334 kWh (bằng 2,42% điện thương phẩm 11 tháng, KH SPC giao 2,1% ĐTP).

   Công tác đưa điện về nông thôn

Đến 30/11/2016 tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh An Giang là 532.182/542.333 hộ, đạt tỷ lệ 98,13%. Trong đó, số hộ dân ở nông thôn có điện lưới quốc gia là 371.515/380.819 hộ, đạt tỷ lệ 97,55%.

Số huyện thị có điện lưới quốc gia 11/11 (100%). Số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia 156/156, tỷ lệ 100%.

  2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

       Tình hình thực hiện ĐTXD

SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2016 là 74.635 triệu đồng. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 37.482 triệu đồng.

       Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn

- SPC giao điều chỉnh kế hoạch SCL năm 2016 là 25.304 triệu đồng, 49 công trình. Tình hình thực hiện đến nay như sau:

+ Lưới và trạm: xong 40/40 công trình.

+ Sửa chữa máy biến áp phân phối: xong 02/02 công trình.

+ Kiến trúc: xong 03/03 công trình.

+ Công xa: xong 04/04 công trình.

- Giá trị hạch toán 21.552/25.304 triệu đồng, đạt 85,2% kế hoạch.

      Công tác văn hóa doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2016.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty.  

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

II. NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2016

      Công tác cung cấp điện

 Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

      Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

      Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

      Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện liên tục và an toàn.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

      Công tác ĐTXD&SCL

Tiếp tục triển khai thi công để sớm hoàn thành các công trình ĐTXD và quyết toán toàn bộ các công trình SCL trong kế hoạch năm 2016 theo đúng tiến độ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 076.2210205  Fax: 0763.857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)
   Thông cáo báo chí chiến dịch "Giờ Trái đất" (07:04 - 27/02/2013)
   Thông cáo báo chí tình hình cung ứng điện Tết Quý Tỵ 2013 của EVN (09:30 - 12/02/2013)
   Thông cáo báo chí Khởi công dự án phân phối hiệu quả (DEP) khu vực phía Bắc bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (09:27 - 14/01/2013)
   Thông cáo báo chí Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhiệt điện Duyên Hải 1 bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (03:06 - 08/01/2013)
   Thông cáo báo chí Lễ khánh thành công trình thủy điện Sơn La (03:25 - 25/12/2012)

Đầu trang