Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang

I.    TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 01/2017

1. Tình hình cung cấp điện

      Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 01/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

     Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:               5.272.245  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                  5.943.130  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =     286 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =    130 MW

     Điện thương phẩm

Thực hiện tháng 1/2017 là 161.236MWh, bằng 100,59% so với cùng kỳ

     Phát triển khách hàng

Trong tháng 01/2017 phát triển 740 khách hàng.  

Đến 31/01/2017, tổng số khách hàng toàn Công ty đạt 179.964 khách hàng, trong đó: 160.124 khách hàng sinh hoạt và 19.840 khách hàng ngoài sinh hoạt.

     Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 01/2017 là 3.839.410 kWh (bằng 2,38% điện thương phẩm).

     Công tác đưa điện về nông thôn

Đến 31/01/2017 tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh An Giang là 532.782/542.933 hộ, đạt tỷ lệ 98,13%. Trong đó, số hộ dân ở nông thôn có điện lưới quốc gia là 372.115/381.419 hộ, đạt tỷ lệ 97,55%.

Số huyện thị có điện lưới quốc gia 11/11 (100%). Số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia 156/156, tỷ lệ 100%.

     Tỷ lệ Tổn thất điện năng

Thực hiện tháng 01/2017 là -0,22%, thấp hơn cùng kỳ 4,61%.

2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

    Tình hình thực hiện ĐTXD

- SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2017 là 63.794 triệu đồng (45 công trình).

- Tình hình thực hiện: đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.

    Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn         

- SPC giao kế hoạch SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (42 công trình)

- Tình hình thực hiện: đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.

    Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty.  

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

I    II. NHIỆM VỤ THÁNG 2 NĂM 2017

    Công tác cung cấp điện

 Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

    Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các Điện lực ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch của Tổng Công ty.

    Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

    Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện mùa khô năm 2017. Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2017.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

   Công tác ĐTXD&SCL

- Triển khai các thủ tục thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2017.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 076.2210205  Fax: 0763.857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn 
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)
   Thông cáo báo chí chiến dịch "Giờ Trái đất" (07:04 - 27/02/2013)
   Thông cáo báo chí tình hình cung ứng điện Tết Quý Tỵ 2013 của EVN (09:30 - 12/02/2013)
   Thông cáo báo chí Khởi công dự án phân phối hiệu quả (DEP) khu vực phía Bắc bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (09:27 - 14/01/2013)
   Thông cáo báo chí Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhiệt điện Duyên Hải 1 bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (03:06 - 08/01/2013)

Đầu trang