Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 6/2017 và Kế hoạch tháng 7/2017

I.    ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 6/2017

1. Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 6/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

 Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày ước đạt:       6.050.000  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất ước đạt:           6.423.900  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng ước đạt Pmax = 308 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng ước đạt Pmin = 185 MW

Điện thương phẩm

Thực hiện tháng 6/2017 là 177.820MWh, bằng 101,74% so với cùng kỳ; luỹ kế 6 tháng là 1.030.954MWh, đạt 46,86% so với kế hoạch, bằng 101,34% so với cùng kỳ.

Phát triển khách hàng

Trong tháng 6 phát triển 359 khách hàng, luỹ kế 5 tháng năm 2017 là 2.607 khách hàng.  

Đến 30/6/2017, tổng số khách hàng toàn Công ty đạt 181.831 khách hàng, trong đó: 161.779 khách hàng sinh hoạt và 20.052 khách hàng ngoài sinh hoạt.

Tiết kiệm điện

Thực hiện trong tháng 6/2017 là 3.823.120 kWh, luỹ kế 6 tháng 2017 là  24.325.305 kWh (bằng 2,36% điện thương phẩm 6 tháng, KH SPC giao ≥1,5% ĐTP).

Công tác đưa điện về nông thôn

Đến 30/6/2017 tổng số hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh An Giang là 532.782/542.933 hộ, đạt tỷ lệ 98,13%. Trong đó, số hộ dân ở nông thôn có điện lưới quốc gia là 372.115/381.419 hộ, đạt tỷ lệ 97,55%.

Số huyện thị có điện lưới quốc gia 11/11 (100%). Số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia 156/156, tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ Tổn thất điện năng

Thực hiện tháng 6/2017 là -0,34%, cao hơn cùng kỳ 2,88%, luỹ kế 6 tháng là 3,38%, cao hơn cùng kỳ 0,19%, thấp hơn kế hoạch 0,43% (KH giao 3,81%), thấp hơn KH phấn đấu 0,41% (KH giao 3,79%), thấp hơn KH điều hành 0,12% (KH 3,5%).

2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

SPC giao kế hoạch ĐTXD năm 2017 là 93.927 triệu đồng (46 công trình).

Tình hình thực hiện: Giá trị vốn thực hiện đến nay là 23.033 triệu đồng.

- Lưới điện (32CT):

  + Các công trình chuyển tiếp (14CT): 10 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang vướng mặt bằng; 02 CT đang GPMB, 01 CT đang thi công.

+ Các công trình mới khởi công (05 CT): 02CT đã thực hiện xong; 02CT đang thi công, 01 CT đang GPMB.

+ Các công trình chuẩn bị đầu tư (13CT): 01 CT không thực hiện; 01CT đang giải phóng mặt bằng; 06 CT đang mua sắm VTTB, 03 CT đang thiết kế, 01 CT đang triển khai các thủ tục; 01 CT đã thực hiện xong.

-  Viễn thông (03CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 01 CT đang thực hiện; 01 CT đang chờ SPC cấp.

- Kiến trúc (08CT):

+ Các công trình chuyển tiếp (07CT): 01 CT đã thẩm tra phê duyệt quyết toán; 04 CT đang thi công, 02 CT đã thực hiện xong.

+ Công trình chuẩn bị đầu tư (01CT): 01 CT đang thẩm tra thiết kế.

-  Các dự án vốn vay ODA: 02 CT đang chuẩn bị đầu tư.

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

SPC giao kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (55 công trình)

Tình hình thực hiện: đã triển khai thi công 55/55 công trình. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 23.256 triệu đồng (đạt 70,3% kế hoạch).

-       Lưới và trạm (50 công trình): đã thi công xong là 36/50 công trình. Còn lại 14 công trình đang triển khai mua sắm VTTB và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến đầu tháng 9 khởi công.

-       SC máy biến áp phân phối: 01 công trình đang thực hiện.

-       Công xa (04 công trình): 04/04 công trình hoàn thành.

 Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề VHDN quý II/2017: “Tích cực hăng say lao động, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm.”

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2017

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện mùa khô năm 2017. Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2017.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

Tiếp tục triển khai thi công để sớm hoàn thành các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2017 theo đúng tiến độ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 5/2017 và Kế hoạch tháng 6/2017 (07:35 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017 (07:16 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)
   Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500kV Tân Định- Phú Lâm và Đăk Nông- Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông (08:31 - 18/04/2014)
   Thông cáo báo chí Lễ phát động Cuộc thi và trưng bày triển lãm ảnh “EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin” (01:55 - 10/12/2013)
   Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2013 (02:14 - 04/12/2013)
   Cập nhật thông tin số 12 tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (tính đến 15h00 ngày 5/10/2013) (17:09 - 05/10/2013)
   TCBC: tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (01:20 - 03/07/2013)
   CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC XẢY RA SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM CHIỀU NGÀY 22/5/2013 (10:13 - 23/05/2013)

Đầu trang