Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Tình hình SXKD tháng 12/2017 và Kế hoạch tháng 01/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 12/2017

1. Tình hình cung cấp điện

Tình hình cấp điện

PCAG đã thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tình hình cung ứng điện tháng 12/2017 có thuận lợi, PCAG không phải điều hòa tiết giảm điện; trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện.

  Điện nhận

-            Sản lượng điện bình quân ngày đạt:               5.563.934  kWh/ngày.

-            Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt:                  6.289.590  kWh/ngày.

-            Công suất lớn nhất trong tháng đạt Pmax =     306 MW

-            Công suất nhỏ nhất trong tháng đạt Pmin =    160 MW.

2. Sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng

Tình hình thực hiện ĐTXD

Kế hoạch năm 2017, Tổng Công ty giao điều chỉnh với tổng giá trị là 94.165 tỷ đồng (50 công trình, 01 dự án mua sắm TSCĐ, 01 CT năng lượng mặt trời).

Tính đến tháng 12 năm 2017, PCAG thực hiện được khối lượng với tổng giá trị là 91.559 triệu đồng, đạt 97,2% và giải ngân được 91.375 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (nếu SPC loại trừ CT cáp ngầm lộ ra máy T2 trạm 110/22kV Châu Đốc được giao bổ sung đầu tháng 12 với giá trị 940 triệu đồng thì PCAG sẽ đạt 98% kế hoạch).

Tình hình thực hiện công tác sửa chữa lớn   

SPC giao kế hoạch điều chỉnh SCL năm 2017 là 33.112 triệu đồng (55 công trình)

Tình hình thực hiện: đã thi công hoàn thành 55/55 công trình. Giá trị vốn thực hiện đến nay là 32.798 triệu đồng (đạt 99,05% kế hoạch), giá trị hạch toán 32.798,4 triệu đồng đạt 99% kế hoạch.

-       Lưới và trạm (50 công trình): đã thi công hoàn thành 50/50 công trình.

-       SC máy biến áp phân phối: 01 công trình hoàn thành.

-       Công xa (04 công trình): 04/04 công trình hoàn thành.

Công tác văn hoá doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng

Phát động phong trào thi đua 2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch thực thi về văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đến toàn bộ CBCNV trong Công ty. Chủ đề VHDN quý IV/2017: “Công ty Điện lực An Giang lấy văn hóa làm thước đo về tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc.”

Vận động CBCNV đóng góp cứu trợ thiên tai bão, lụt, các chương trình nhân đạo vì người nghèo, chương trình khuyến học, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với đất nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

I II.CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2018

1) Công tác cung cấp điện

  Tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo, các giải pháp theo phương án được duyệt.

2) Công tác kế hoạch

Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán điện bình quân…

Tổng kết năm 2017 và chuẩn bị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các Điện lực.

3) Công tác kinh doanh

- Tập trung làm tốt công tác dịch vụ khách hàng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác trong khâu kinh doanh: giảm TTĐN khâu kinh doanh, tăng cường công tác áp giá tăng giá bán điện, thu tiền điện, dịch vụ khách hàng…

4) Công tác QLKT, QLVH, KTAT

- Thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Triển khai chương trình củng cố lưới điện.

- Tăng cường công tác QLVH, đảm bảo cấp điện trong mùa khô 2018.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão để đối phó kịp thời với diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

- Tăng cường kiểm tra và phát quang HLATLĐCA và khắc phục các tồn tại.

5) Công tác ĐTXD&SCL

Triển khai các thủ tục thi công các công trình ĐTXD và SCL trong kế hoạch năm 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Công ty Điện lực An Giang

Điện thoại: 0296.2210205  Fax: 0296.3857.016

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website: http://pcangiang.evnspc.vn
In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình SXKD tháng 11/2017 và Kế hoạch tháng 12/2017 (16:02 - 11/12/2017)
   Tình hình SXKD tháng 10/2017 và Kế hoạch tháng 11/2017 (10:30 - 15/11/2017)
   Tình hình SXKD tháng 9/2017 và Kế hoạch tháng 10/2017 (08:22 - 12/10/2017)
   Tình hình SXKD tháng 8/2017 và Kế hoạch tháng 9/2017 (10:18 - 01/09/2017)
   Tình hình SXKD tháng 7/2017 và Kế hoạch tháng 8/2017 (13:50 - 01/08/2017)
   Tình hình SXKD tháng 6/2017 và Kế hoạch tháng 7/2017 (09:44 - 26/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 5/2017 và Kế hoạch tháng 6/2017 (07:35 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 4/2017 và Kế hoạch tháng 5/2017 (07:16 - 08/06/2017)
   Tình hình SXKD tháng 3/2017 và Kế hoạch tháng 4/2017 (07:03 - 08/06/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 01/2017 và kế hoạch tháng 02/2017 của Công ty Điện lực An Giang (07:12 - 20/02/2017)
   Tình hình Sản xuất kinh doanh tháng 11/2016 và Kế hoạch tháng 12/2016 của Công ty Điện lực An Giang (10:56 - 14/12/2016)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015 (01:24 - 09/03/2015)
   Thông cáo báo chí số 3 về tình hình khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (07:02 - 18/09/2014)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2014 (01:27 - 07/08/2014)
   TCBC: Thông tin về thực hiện giá bán điện (00:59 - 03/06/2014)

Đầu trang