Các văn bản hưởng dẫn bổ sung
Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo BCT Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với ĐMTMN Phụ lục hướng dẫn ĐMTNMN
Chi tiết...
Các mẫu biểu về ĐMTMN
1. Mẫu đề nghị bán điện.
Chi tiết...
Phụ lục giải tỏa công xuất ĐMTMN (cập nhật hàng tháng)
1. Danh sách hệ thống ĐMTMN. 2. Danh sách các TBA/đường dây còn khả năng đấu nối.
Chi tiết...
Các văn bản huớng dẫn thủ tục đấu nối ĐMTMN
1. Hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối ĐMTMN.  2. Thông tư 18 của Bộ Công thương về ĐMTMN. 3. QĐ 13 của Thủ tướng Chính phủ về NLMT. 4. Lưu đồ thực hiện đấu nối ĐMTMN. 5. Hướng dẫn thực hiện đối với NLMT của EVN. 6. Hướng dẫn thực hiện và thanh toán đối với ĐMTMN của EVN. 7. Hướng dẫn phát triển ĐMTMN của Bộ Công thương 8. Hướng dẫn công tác PCCC trong thực hiện ĐMTMN 9. Quy định tiêu chí kinh tế trang trại.
Chi tiết...
 
Đầu trang