ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI SAU QUYẾT ĐỊNH 13 CÓ HIỆU LỰC
                  Quyết định 13 của Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020, với chính sách giá điện mới đối với điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) đã có làng sóng mới đầu tư của hộ gia đình và doanh nghiệp
Chi tiết...
Lợi ích của điện năng lượng mặt trời
Chi tiết...
 
Đầu trang