Các biểu mẫu
Mẫu 01. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt Mẫu 02. Giấy đề nghị thay đổi công suất công tơ Mẫu 03. Giấy đề nghị tách HĐMBĐ Mẫu 04. Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên hợp đồng Mẫu 05. Giấy đề nghị mua điện dùng chung Mẫu 06. Danh sách các hộ dùng chung Mẫu 07. Giấy ủy quyền dùng chung Mẫu 08. Đề nghị thu hồi công tơ Mẫu 09. Đề nghị di dời công tơ Mẫu 10. Đề nghị kiểm tra công tơ
Chi tiết...
Chi phí đầu tư
Chi phí đầu tư
Chi tiết...
Thời gian giải quyết cấp điện
Thời gian giải quyết cấp điện
Chi tiết...
Thủ tục cấp điện
♦  Khách hàng ánh sáng sinh hoạt ♦  Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt
Chi tiết...
 
Đầu trang