Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(10:46 - 30/12/2022)

EVN SỬ DỤNG MẬT KHẨU MẠNH

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(07:26 - 30/12/2022)

Tổng công ty Điện lực miền Nam: 5 trọng tâm về chuyển đổi số

Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...

(07:26 - 30/12/2022)

Chuyển đổi số ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng đã giúp Tập...

(07:26 - 30/12/2022)

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho ngành điện miền Nam

Để thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu mục tiêu...

(07:26 - 30/12/2022)

EVNSPC và Viettel hợp tác chuyển đổi số cho ngành điện miền Nam

Thời gian vừa qua, tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiến hành...

(07:26 - 30/12/2022)

Quản lý, vận hành lưới điện miền Nam: Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành hệ thống điện tại khu vực miền Nam,...

(10:05 - 27/12/2022)

EVN 10 THÀNH TỰU NỔI BẬT NĂM 2022

(07:03 - 27/12/2022)

Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành năng lượng và tiện ích

Công nghệ tiên tiến đang thay đổi cách thức hoạt động của các công...