Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Điện lực An Phú (Chưa hoạt động)

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: ...

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực An Phú (Chưa hoạt động)

Địa chỉ: ...

Số điện thoại: (0299)

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Châu Đốc

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Trương Định, Tổ 1, Phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Châu Đốc

Địa chỉ: Đường Trương Định, Tổ 1, Phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)3568994 / (0296)3568995

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Châu Phú

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Châu Phú

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)6520000

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Châu Thành

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Châu Thành

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)6512999

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Chợ Mới

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 24A Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Chợ Mới

Địa chỉ: 24A Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)3611972

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Long Xuyên

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Long Xuyên

Địa chỉ: 13 Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)3946776

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Phú Tân

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phòng, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Phú Tân

Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phòng, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)6521777 / (0296)6594999

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Tân Châu

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Tân Châu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)2217008

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Thoại Sơn

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 150 Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Thoại Sơn

Địa chỉ: 150 Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)2217712

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Tịnh Biên

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường Võ Văn Nhứt, Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Tịnh Biên

Địa chỉ: Đường Võ Văn Nhứt, Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)6536536 / (0296)2218128

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Điện lực Tri Tôn

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Ấp tà On, xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

Điện lực Tri Tôn

Địa chỉ: Ấp tà On, xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Số điện thoại: (0296)2219003

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000