Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 13 đường Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0296) 2210 205

Fax: (0296) 3857 016

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống