Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Tin mới new

(09:43 - 23/05/2023)

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

(14:08 - 20/08/2021)

ĐIỆN LỰC LONG XUYÊN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19