Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Tin mới new

(13:43 - 21/09/2022)

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”

(09:55 - 13/09/2022)

Điện lực Tịnh Biên - PC An Giang góp phần thành công Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên năm 2022

(09:54 - 13/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2022

(08:10 - 12/08/2022)

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 - Đảng bộ Điện lực Long Xuyên

(08:10 - 12/08/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỐC MỪNG NGÀY SINH NHẬT ĐẾN TỪNG CBCNV

(10:52 - 26/07/2022)

Công ty Điện lực An Giang tổ chức diễn tập PCTT&TKCN khu vực 5 năm 2022

(10:51 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

(07:51 - 05/07/2022)

ĐIỆN LỰC CHÂU PHÚ TỔ CHỨC CÔNG TÁC DIỄN TẬP PCTT&TKCN – XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN NĂM 2022