Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Lịch sử Công ty Điện lực An Giang bắt đầu từ việc tiếp quản các Trung tâm điện lực Long Xuyên, Châu Đốc,….của Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV) ngay từ khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc ta.
Trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã 4 lần đổi tên từ Sở Quản lý Phân phối điện, Sở Điện lực, Điện lực An Giang và nay là Công ty Điện lực An Giang. Nhiệm vụ của Công ty được bắt đầu là việc tiếp quản toàn bộ và nguyên vẹn cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Điện lực Việt Nam thuộc chính quyền ngụy Sài Gòn, đưa dòng điện vào phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, chính trị – xã hội cũng như đời sống văn hóa tinh thần của các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang; xây dựng và cải tạo toàn bộ hệ thống điện nhằm mục tiêu không ngừng củng cố và phát triển ngành điện, tạo sự ổn định cơ bản và lâu dài cho sản xuất và phân phối điện.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

2.601,4 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2022)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

212.771 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2022)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo