Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Tin mới new

(08:09 - 29/11/2022)

GIÁ ĐIỆN NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VẪN TĂNG CAO TRONG QUÝ IV/2022

(08:08 - 29/11/2022)

GIÁ ĐIỆN TĂNG CAO Ở NHIỀU QUỐC GIA

(09:19 - 17/09/2021)

Thông tư sửa đổi, bổ sung về giá bán điện

(14:25 - 09/08/2021)

Công ty Điện lực An Giang hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt 4

Văn bản 4748/BCT-ĐTĐL ngày 07/08/2021 của Bộ Công thương. Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày...

(08:59 - 01/08/2021)

TCBC: EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

(13:58 - 14/06/2021)

Công ty Điện lực An Giang triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

          Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2-6-2021 của Chính phủ về...

(16:17 - 08/06/2021)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19

(09:30 - 06/09/2017)

Giá điện được điều chỉnh như thế nào?